Daily Archives: 1 Tháng Hai, 2018

Đầu báo cháy Hochiki – nhiệm vụ và phân loại đầu báo cháy tạo ra tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

nhiệm vụ của đầu báo cháy Hochiki Đầu báo cháy có nhiệm vụ tạo thành tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi các nhân tố khi các yếu tố môi trường của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng thao tác làm việc của đầu báo cháy). ==>> Xem… Read More »