Daily Archives: 13 Tháng Ba, 2018

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Hóa đơn là chứng từ kế toán do người bán lập để ghi nhận thông tin bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Đây là một loại chứng từ gốc đặc biệt quan trọng cả trên phương diện quản lý tài chính doanh nghiệp và trên phương diện quản lý thuế của cơ quan… Read More »