Category Archives: Kiến thức

DỰ BÁO NHU CẦU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Theo Phương pháp dự báo  chu kỳ vận động của vốn Quá trình vận động của vốn Môt chu kì vận động của vốn tính từ lúc doanh nghiệp bắt đầu bỏ tiền vào hoạt động kinh doanh tới lúc thu được tiền về. Tham khảo: Hệ thống văn bản cập nhật Thời điểm doanh nghiệp… Read More »

NGUYÊN TẮC TÍNH LÃI TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI, CẤP TÍN DỤNG GIỮA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỚI KHÁCH HÀNG

Thông tư 14/2017/TT-NHNN thay thế cho Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, trong đó quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. Nội dung điều 4 nguyên tắc tính lãi và điều 6 hạch toán kế… Read More »