Đầu báo cháy Hochiki – nhiệm vụ và phân loại đầu báo cháy tạo ra tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

By | 1 Tháng Hai, 2018

nhiệm vụ của đầu báo cháy Hochiki
Đầu báo cháy có nhiệm vụ tạo thành tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi các nhân tố khi các yếu tố môi trường của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng thao tác làm việc của đầu báo cháy).

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/thiet-bi-bao-chay-gia-re-co-dang-tin-tuong-khong/

 


Đầu báo cháy Hochiki – nhiệm vụ and phân loại đầu báo cháy

Phân loại đầu báo cháy Hochiki
– Theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy Hochiki, có những loại
+ Đầu báo cháy nhiệt.
+ Đầu báo cháy khói.
+ Đầu báo cháy lửa (ánh sáng).
+ Đầu báo cháy hỗn hợp.

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/nhung-thong-tin-ve-thiet-bi-bao-chay-gia-dinh-ban-khong-nen-bo-qua/

– Theo ĐK cung cấp tích điện cho đầu báo cháy, có các loại
+ Đầu báo cháy chủ động: là loại đầu báo cháy tự tạo tín hiệu điện mà dường như không cần cung ứng năng lượng cho đầu báo.
+ Đầu báo cháy thụ động: là loại đầu báo cháy phải cung ứng tích điện cho nói mới sinh hoạt được.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng