Trung tâm báo cháy FS4000 Unipos có phong cách thiết kế để sinh hoạt với đầu báo khói nhiệt

By | 31 Tháng Một, 2018

diễn đạt cụ thể sản phẩm: Trung tâm báo cháy FS4000 có phong cách thiết kế để hoạt động và sinh hoạt với đầu báo khói nhiệt auto thông thường & những nút nhấn khẩn . trung tâm báo cháy FS400 có đầu ra kết nối thống kê giám sát điều khiển các dòng thiết bị bên ngoài.

==>> Tham khảo: firestar.vn

Trung tâm báo cháy FS4000 có phong cách thiết kế gồm có 4 phiên bản:

FS4000/2: 2 zone báo cháy.

FS4000/4: 4 zone báo cháy.

FS4000/6: 6 zone báo cháy.

FS4000/8: 8 zone báo cháy.

cấu hình

thông báo các đầu báo bị lỗi.

tự động hóa reset khi xảy ra tình hình báo giả.

Lập trình toán tử “AND” cho đường dây tín hiệu báo cháy.

Đạt tiêu chuẩn EN54.

thời hạn tạm hoãn tùy chỉnh cấu hình để kích hoạt ngõ ra báo cháy: 1,2, 3, 4, 5, 6 hoặc 7 phút.

tình trạng sơ tán: truy vấn đc cấp độ 2.

Module rơ le FD4201 riêng lẻ cho zone tùy chọn, mỗi rơ-le là một trong những ngõ ra báo cháy thông thường tương ứng với từng zone báo cháy phù hợp.

==>> Tham khảo: https://firestar.vn/danh-muc/bao-chay-hochiki/  

Giao diện RS485 để kết nối mạng lưới với bảng hiển thị phụ – Giao diện tùy chọn cho FD4201.

Đèn LED chỉ định riêng biệt cho giao diện RS485 – sử dụng được với thiết bị định tuyến báo cháy.

Hai cấp độ truy vấn.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng